Mursten er altid blevet genbrugt

Mursten er:

Sunde, smukke og langtidsholdbare!

– Mursten giver godt indeklima og attraktive byrum
– Mursten er langtidsholdbare
– Mursten kan genbruges og er ”Designed for recycling”
– Mursten giver nul spild i produktionen og på byggepladsen
– Mursten er brandsikre

”Always recycled”

Mursten er altid blevet genbrugt

For 350 år siden, blev 350 år gamle sten genbrugt.
Mursten fra Kaløvig Slot i Jylland, bygget i år 1313
– blev genbrugt på Kgs. Nytorv i København i år 1672

Annonce fra Børsen
Annonce fra Børsen

Mursten er brandsikre

Københavns brand 1728
Københavns brand 1795

Disse brande var stærkt medvirkende til oprettelsen af Danmarks første realkreditinstitut fra 1797 (Kreditkassen for Husejerne i Kjøbenhavn)

Efter disse brande blev en stort anlagt plan udarbejdet af stadskonduktør, Jørgen Henrik Rawert og stadsbygmester Peter Meyn.

I denne plan blev det besluttet at nyopførte huse skulle være grundmurede med mursten
(ikke bindingsværk)

Mursten genererer ikke noget spild

Hverken i produktionen eller på byggepladsen.

Er der slet ingen ulemper ved mursten?

Jo, det udleder CO2 at brænde dem…

Men hvor meget CO2 er der tale om på et almindeligt hus?

Præcis samme mængde CO2 som 1 person,  der flyver til Thailand og retur udleder.

Særlige leveringsbetingelser

Disse varer er ikke lagervarer, men produceres kun til ordrer. Kunden har aftagerpligt på
bestilt mængde. Leveringstid oplyses fra gang til gang.
Bestillingsmængde: minimum 100.000 sten.
Leveringsplan aftales pr. projekt. Ved overskridelse af
planen afholder kunden omkostninger til ekstern
oplagring. Strøjer Tegl forbeholder sig ret til fakturering
af den samlede ordre, ved overskridelse af leveringsplanen.

X