Historie

En familiekrønike skrevet i tegl

Teglværkets historie kan spores tilbage til omkring år 1850, men forinden har værket formentlig hørt under Brahesborg. Det har altså været et herregårdsteglværk. Ved en udstykning kom teglværket til at høre sammen med en nærliggende gård. Teglværket blev omkring år 1850 grundlagt af Hans Nielsen. Han blev efterfulgt af sønnen Anders Hansen, der igen blev efterfulgt af sin søn Christian Holger Hansen. Hans søn Thorvald Strøjer Hansen overtog værket i 1962, og overdrog det til sin søn Jørgen Strøjer Hansen i 1984. Før man fik kunstig tørring, var teglværksarbejdet sæsonbestemt. Således også på Vedstaarup Teglværk, hvor arbejderne – som det var almindeligt – boede i umiddelbar nærhed af værket. Når sæsonen var forbi, arbejdede de ved sukkerkogeriet i Assens, og i det tidlige forår fandt de beskæftigelse ved dræningsarbejder.

Særlige leveringsbetingelser

Disse varer er ikke lagervarer, men produceres kun til ordrer. Kunden har aftagerpligt på
bestilt mængde. Leveringstid oplyses fra gang til gang.
Bestillingsmængde: minimum 100.000 sten.
Leveringsplan aftales pr. projekt. Ved overskridelse af
planen afholder kunden omkostninger til ekstern
oplagring. Strøjer Tegl forbeholder sig ret til fakturering
af den samlede ordre, ved overskridelse af leveringsplanen.

X