Kvalitet og miljø

Højteknologisk teglværk

Strøjer Tegl råder over et af Danmarks mest moderne og højteknologiske teglværker. Investeringer i de sidste nye teknologier betyder, at vi er i stand til at producere et meget varieret produktsortiment med mange forskellige murstensvarianter. Foruden et kvalitetsløft på de færdige produkter har indførelsen af den nye teknologi også betydet, at vi er et af de mest energivenlige teglværker i Danmark. Og det er vi stolte af.

Løbende miljøforbedringer

Vi opdeler vores miljøindsats i følgende 4 hovedområder:
Energi  – Emissioner  – Affald  – Ressourceudnyttelse

Da energiforbruget vurderes til at være den største miljøbelastning, er det vigtigt for at os
at sikre et så lavt energiforbrug som muligt. Dette gør vi bl.a. ved en optimeret og teknisk avanceret styring
af ovn og tørreri, hvor overskudsvarmen fra ovnen anvendes til opvarmning af tørrekamrene.
Vi har i 2005 investeret i helt nye isolerede varmluftkanaler, som har resulteret i endnu højere energieffektivitet. De årlige energital viser, at Strøjer Tegl A/S er blandt de mest energieffektive teglværker i landet. Emissioner fra produktionen består hovedsalig af røggas, hvor Strøjer Tegl, som det eneste i landet, har installeret et anlæg til rensning af disse røggasser. Vi har optimeret vores ressourceudnyttelser og indrettet produktionen, så spild fra produktionen recirkuleres i produktionsprocessen og genbruges. Affald sorteres ved kilden og indsamles i dertil indrettede containere, som afhentes af et godkendt affaldshåndteringsfirma.

Som medlem af Dansk Murstenskontrol er vi underlagt Murstenskontrollens bestemmelser.
Det betyder, at vi udfører en regelmæssig kvalitetsprøvning for at sikre,
at produkterne lever op til gældende kvalitetskrav for mursten.

Særlige leveringsbetingelser

Disse varer er ikke lagervarer, men produceres kun til ordrer. Kunden har aftagerpligt på
bestilt mængde. Leveringstid oplyses fra gang til gang.
Bestillingsmængde: minimum 100.000 sten.
Leveringsplan aftales pr. projekt. Ved overskridelse af
planen afholder kunden omkostninger til ekstern
oplagring. Strøjer Tegl forbeholder sig ret til fakturering
af den samlede ordre, ved overskridelse af leveringsplanen.

X