Om Strøjer Tegl

Strøjer Tegl - Fremtidens mursten

Kompromisløs høj kvalitet er en æressag for Strøjer Tegl. Ikke bare når det gælder produktion af mursten og fliser. Også når vi løbende agerer -udviklings- og sparringspartner for dygtige entreprenører og arkitekter. Har du et udfordrende byggeprojekt, står vi klar med høj faglighed, innovationslyst og 5 generationers erfaring.

”Gør dig umage!
Så enkel er min tilgang til livet.
Og til Strøjer Tegl”

Jørgen Strøjer / 5. generation

 

Jeg er 5. generation på værket og har igennem 30 år videreført de stolte traditioner for høj kvalitet og god service. Men Strøjer Tegl er ikke kun ”min” virksomhed. Jeg har også en klar vision om, at teglværket skal være det mest innovative i Danmark. For nok er tegl et flere tusinde år gammelt byggemateriale, men det er også et bæredygtigt materiale med et kæmpe udviklingspotentiale. Der ligger mange nye anvendelsesmuligheder og gemmer sig i leret, som bare venter på at blive udnyttet.

En stor familie
Strøjer Tegl A/S er en del af Vedstaarup Gruppen, som udover består af yderligere 2 selskaber: Strøjer Ler A/S og Strøjer Samlingen A/S. Fælles for alle selskaber er, at de ejes af Vedstaarup Holding ApS, hvis anparter besiddes af familien Strøjer Hansen.

Særlige leveringsbetingelser

Disse varer er ikke lagervarer, men produceres kun til ordrer. Kunden har aftagerpligt på
bestilt mængde. Leveringstid oplyses fra gang til gang.
Bestillingsmængde: minimum 100.000 sten.
Leveringsplan aftales pr. projekt. Ved overskridelse af
planen afholder kunden omkostninger til ekstern
oplagring. Strøjer Tegl forbeholder sig ret til fakturering
af den samlede ordre, ved overskridelse af leveringsplanen.

X