Teknisk Information

Praksis og vejledninger

Strøjer Tegl bestræber sig altid på at levere 1. klasses service og kvalitet. Skulle leverede produkter
ikke svare til forventningerne, bedes du kontakte os hurtigst muligt og før opmuring påbegyndes.

Murerhåndbogen

Beskrivelse af de grundlæggende metoder og materialer til muret byggeri.
Download murerhåndbogen

Vintermuring

Download “Vejledning i vintermuring fra MURO”

Leverandørbrugsanvisning

Download Leverandørbrugsanvisning

3. parts verificeret EPD

Download 3. parts verificeret EPD

3rd party verified EPD

Download 3rd party verified EPD

Særlige leveringsbetingelser

Disse varer er ikke lagervarer, men produceres kun til ordrer. Kunden har aftagerpligt på
bestilt mængde. Leveringstid oplyses fra gang til gang.
Bestillingsmængde: minimum 100.000 sten.
Leveringsplan aftales pr. projekt. Ved overskridelse af
planen afholder kunden omkostninger til ekstern
oplagring. Strøjer Tegl forbeholder sig ret til fakturering
af den samlede ordre, ved overskridelse af leveringsplanen.

X