B702 Silver Ghost

B703 Silver Cloud

B704 Silver Shadow

B708 Silver Black

B709 Silver Phantom Classic

B710 Silver Twist

B711 Silver Pacific

B713 Silver Falcon

B722 Silver Grey

B810 Terra Mista

Særlige leveringsbetingelser

Disse varer er ikke lagervarer, men produceres kun til ordrer. Kunden har aftagerpligt på
bestilt mængde. Leveringstid oplyses fra gang til gang.
Bestillingsmængde: minimum 100.000 sten.
Leveringsplan aftales pr. projekt. Ved overskridelse af
planen afholder kunden omkostninger til ekstern
oplagring. Strøjer Tegl forbeholder sig ret til fakturering
af den samlede ordre, ved overskridelse af leveringsplanen.

X