Projekter

Bella Kvarter

B543

Boligkarre som består af fem enheder, hvor det gennemgående facademateriale er mørke blødstrøgne mursten med flash. Mellem vinduerne er let tilbagetrukne felter muret med glaserede mursten i forskellige nuancer, som er udviklet i tæt samarbejde med arkitekten. Projektet er tegnet af Holscher Nordberg Architects.

Særlige leveringsbetingelser

Disse varer er ikke lagervarer, men produceres kun til ordrer. Kunden har aftagerpligt på
bestilt mængde. Leveringstid oplyses fra gang til gang.
Bestillingsmængde: minimum 100.000 sten.
Leveringsplan aftales pr. projekt. Ved overskridelse af
planen afholder kunden omkostninger til ekstern
oplagring. Strøjer Tegl forbeholder sig ret til fakturering
af den samlede ordre, ved overskridelse af leveringsplanen.

X