Projekter

Energirenovering, Rødovre Boligselskab

S222

Rødovre Boligselskab afdeling 5 og 10 er opført i 1950’erne som klassisk parkbebyggelse – med smukt, muret etagebyggeri og grønne fællesarealer. Ved efterisoleringen af facaderne har målet været at bevare det arkitektoniske udtryk med røde teglsten. Dette er opnået ved hjælp af teglskaller med stoflighed og fremtoning som regulære mursten, men med en tykkelse på kun 25mm.Totalrådgiver på projektet var Pålsson Arkitekter.

Særlige leveringsbetingelser

Disse varer er ikke lagervarer, men produceres kun til ordrer. Kunden har aftagerpligt på
bestilt mængde. Leveringstid oplyses fra gang til gang.
Bestillingsmængde: minimum 100.000 sten.
Leveringsplan aftales pr. projekt. Ved overskridelse af
planen afholder kunden omkostninger til ekstern
oplagring. Strøjer Tegl forbeholder sig ret til fakturering
af den samlede ordre, ved overskridelse af leveringsplanen.

X