Projekter

Børnehaven Klokkefrøen, Fredericia

Alt samlet under ét stort tag med ensidig taghældning faldende mod nord. I arkitekturen er der lagt vægt på en åben og flydende forbindelse mellem ude og inde samt stor grad af fleksibilitet i brugen og opdelingen af bygningen/rummene. Stenen til bygningen er vores B340.

Særlige leveringsbetingelser

Disse varer er ikke lagervarer, men produceres kun til ordrer. Kunden har aftagerpligt på
bestilt mængde. Leveringstid oplyses fra gang til gang.
Bestillingsmængde: minimum 100.000 sten.
Leveringsplan aftales pr. projekt. Ved overskridelse af
planen afholder kunden omkostninger til ekstern
oplagring. Strøjer Tegl forbeholder sig ret til fakturering
af den samlede ordre, ved overskridelse af leveringsplanen.

X