Projekter

Hannemans Alle, København

U3-221, U3-420

Almene familieboliger i Ørestaden som er opført i 3, 4 eller 5 etager. Materialevalg til facader er trækonstruktion med Unity3 beklædningstegl i flere nuancer: U3-221og U3-420. • Projektet er tegnet af Jaja Architects og ONV Arkitekter.

Særlige leveringsbetingelser

Disse varer er ikke lagervarer, men produceres kun til ordrer. Kunden har aftagerpligt på
bestilt mængde. Leveringstid oplyses fra gang til gang.
Bestillingsmængde: minimum 100.000 sten.
Leveringsplan aftales pr. projekt. Ved overskridelse af
planen afholder kunden omkostninger til ekstern
oplagring. Strøjer Tegl forbeholder sig ret til fakturering
af den samlede ordre, ved overskridelse af leveringsplanen.

X