Projekter

Skyttehusene, Bella Kvarter

B221, B420, B543

Projektet med 106 familieboliger og 12 almene ungdomsboliger på to byggefelter i Bellakvarter. Teglfacader med flere typer mursten fra Strøjer Tegl, med flot match af nuancer og kombination med vrangvendte mursten.
Projekt er tegnet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter.

Særlige leveringsbetingelser

Disse varer er ikke lagervarer, men produceres kun til ordrer. Kunden har aftagerpligt på
bestilt mængde. Leveringstid oplyses fra gang til gang.
Bestillingsmængde: minimum 100.000 sten.
Leveringsplan aftales pr. projekt. Ved overskridelse af
planen afholder kunden omkostninger til ekstern
oplagring. Strøjer Tegl forbeholder sig ret til fakturering
af den samlede ordre, ved overskridelse af leveringsplanen.

X