Projekter

Ved Stigboderne, KBH

B430, B543, B541, B703, B810, B715, B702, B711

Et flot boligbyggeri i havnekvarteret i København, bygget på en række Strøjer Tegl sten, som danner en unik og særegn bygning.

Særlige leveringsbetingelser

Disse varer er ikke lagervarer, men produceres kun til ordrer. Kunden har aftagerpligt på
bestilt mængde. Leveringstid oplyses fra gang til gang.
Bestillingsmængde: minimum 100.000 sten.
Leveringsplan aftales pr. projekt. Ved overskridelse af
planen afholder kunden omkostninger til ekstern
oplagring. Strøjer Tegl forbeholder sig ret til fakturering
af den samlede ordre, ved overskridelse af leveringsplanen.

X