2-skifte-overligger

En tegloverligger er en del af det bærende element og opnår bæreevnen sammen med det overliggende murværk. Fuld bæreevne opnås, når overliggeren er muret sammen med det overliggende murværk og danner dermed en komposit teglbjælke.

FOR TEKNISK INFORMATION OG BEREGNING KONTAKT:

Strøjer Tegl – T +45 64 79 13 99 – Mail: [email protected]

Facadeoverliggere

Facadeoverliggere produceres af mursten med samme farve/fra samme brænding som murstenene leveret til resten af byggeriet – derfor producerer vi altid facadeoverliggere efter ordre.

Mål på 2-skifte-overliggere

2SkifteOverligger_Fig1
I tabellen herunder kan du aflæse hvor mange skifter, der som minimum skal være i det bærende element (inkl. overligger), for at overliggeren til et givent murhul bliver selvbærende. I murhulbredden er der taget højde for forbandet i murværket, således at den tilhørende overligger kan flyttes til højre eller venstre uden at det går ud over det anbefalede vederlag.

2SkifteOverligger_Fig2
OBS! Tabellen kan ikke anvendes ved bærende overliggere og teglbjælker.)

Standard 2-skifte-overligger

Som standard er alle vores 2 skifte overliggere forspændte – med 4 stk. armeringstråde fræset ned i stenene. Forspændt 2-skifte standardoverligger leveres op til 22 stens længde.

Tværsnit 2-skifte-overligger

Illustration af de mest anvendte tværsnit for 2-skifte-overliggere:
(Mål er angivet i millimeter)
2SkifteOverligger_Fig3

Dimensionering

Hver enkelt tegloverligger og teglbjælke er et stykke håndværk, som udformes efter mål.
For at dimensionere overliggeren/bjælken optimalt, skal vi derfor bruge følgende data:

  • • plan-, snit-, facade- og også gerne detaljetegninger (hvis muligt)
  • • lysningsmål (mm)
  • • belastning
  • • overliggende antal skifter
  • • bredde af teglbjælke/overligger
  • • type opmuringsmørtel

Værd at vide, inden du bestiller

Slamkant på mursten

Som standard producerer vi alle teglkonstruktioner med slamkanten opad.
Nogle murere vælger at mure med slamkanten nedad. Derfor er det vigtigt at du – inden bestilling – afklarer om slamkanten skal vende nedad eller opad.

Bestilling

Når du bestiller facadeoverliggere og –bjælker SAMTIDIG med murstenene til resten af byggeriet, er du sikker på, at facadeoverliggere og -bjælker er produceret af mursten med samme farve som de leverede mursten til resten af byggeriet.

Montering

Tegloverliggeren skal monteres med et vederlag på min. ½ sten, dog anbefaler vi et vederlag på 1 sten ved hulmål over 1 meter. Under opmuring skal tegloverliggere understøttes med max. understøtningsafstand på 60 cm. Se udføring vejledning for håndtering og montering af tegloverligger til komposit bjælker.

Vægt

Vægten af et teglelement regnes ud fra, at en standardsten incl. støbebeton og stål vejer 3 kg.

Særlige leveringsbetingelser

Disse varer er ikke lagervarer, men produceres kun til ordrer. Kunden har aftagerpligt på
bestilt mængde. Leveringstid oplyses fra gang til gang.
Bestillingsmængde: minimum 100.000 sten.
Leveringsplan aftales pr. projekt. Ved overskridelse af
planen afholder kunden omkostninger til ekstern
oplagring. Strøjer Tegl forbeholder sig ret til fakturering
af den samlede ordre, ved overskridelse af leveringsplanen.

X