Special-overligger

Special-overligger og bjælker

Hvis murværket skal være bærende eller murhullet er større end 22 stens længde, skal du bruge en special-overligger eller en teglbjælke. En teglbjælke er selvbærende og dermed en selvstændig konstruktion i murværket. Derfor indgår det overliggende murværk ikke i den samlede styrke og har dermed ingen betydning for bæreevnen.

FOR TEKNISK INFORMATION OG BEREGNING KONTAKT:

Strøjer Tegl – T +45 64 79 13 99 – Mail: [email protected]

En special-overligger/teglbjælke dækker over mange forskellige typer som blandt andet:

 • • overliggere/bjælker med mange skifter i højden og bredden
 • • u-bjælker
 • • ophængt murværk
 • • overliggere med synlige kopender
 • • buede overliggere
 • • færdiglavede vinkeloverligger

Teglbjælkerne kan leveres i mange bredder, og vi producerer altid special-overliggerne/bjælkerne efter ordre på grundlag af godkendt dimensionering og forbandt.

Eksempler på forskellige udformninger

(Mål er angivet i millimeter)
SpecialOverligger_Fig1

Dimensionering

Hver enkelt tegloverligger og teglbjælke er et stykke håndværk, som udformes efter mål.
For at dimensionere overliggeren/bjælken optimalt, skal vi derfor bruge følgende data:

 • • plan-, snit-, facade- og også gerne detaljetegninger (hvis muligt)
 • • lysningsmål (mm)
 • • belastning
 • • overliggende antal skifter
 • • bredde af teglbjælke/overligger
 • • type opmuringsmørtel

Værd at vide, inden du bestiller

Godkendelse

Ved bestilling af specielle bjælker/overliggere laver vi altid en tegning, som du skal godkende, inden vi producerer emnet.

Placering

Hvis overliggerne skal have en særlig placering i byggeriet – f.eks. have synlig kopender eller være synlig på undersiden – bedes dette oplyses.

Slamkant på mursten

Som standard producerer vi alle teglkonstruktioner med slamkanten opad.
Nogle murere vælger at mure med slamkanten nedad. Derfor er det vigtigt at du – inden bestilling – afklarer om slamkanten skal vende nedad eller opad.

Bestilling

Når du bestiller facadeoverliggere og –bjælker SAMTIDIG med murstenene til resten af byggeriet, er du sikker på, at facadeoverliggere og -bjælker er produceret af mursten med samme farve som de leverede mursten til resten af byggeriet.

Montering

Teglbjælken skal monteres med et vederlag på min. ½ sten, dog anbefaler vi et vederlag på 1 sten ved hulmål over 1 meter. Tæt på vederlag kan der være behov for understøtning af hensyn til fugehøjden. Se udføring vejledning for håndtering og montering af teglbjælker. Vores teglbjælker er konstrueret af hele mursten. Det betyder, at teglbjælken arbejder sammen med det øvrige murværk. Der er derfor ikke behov for ekstraforanstaltninger som f.eks. dilatationsfuger omkring teglbjælken.

Vægt

Vægten af et teglelement regnes ud fra, at en standardsten incl. støbebeton og stål vejer 3 kg.

Særlige leveringsbetingelser

Disse varer er ikke lagervarer, men produceres kun til ordrer. Kunden har aftagerpligt på
bestilt mængde. Leveringstid oplyses fra gang til gang.
Bestillingsmængde: minimum 100.000 sten.
Leveringsplan aftales pr. projekt. Ved overskridelse af
planen afholder kunden omkostninger til ekstern
oplagring. Strøjer Tegl forbeholder sig ret til fakturering
af den samlede ordre, ved overskridelse af leveringsplanen.

X